INDIANENIndianen een volk dat door de ene helft van de mensen
geidealiseerd word als een vrij volk dat met mooie verentooien over de prairie zwerft
op zoek naar voedsel en een eenheid vormen met de natuur.
Door de andere helft een volk wat oorlogzuchtig is en altijd in oorlog
met de blauwjassen (de Amerikaanse cavalarie) en de blanke kolnisten.
Dit is deels waar, aan de ene kant
een vrij volk dat een eenheid vormt met de natuur
Aan de andere kant een volk wat een keihard leven leide
en moesten vechten voor hun bestaan
(vaak in erbarmelijke omstandigheden)


Veren zijn voor bijna alle Indianen
in heel Amerika heel belangrijk
Iedere stam draagt de veren anders in het haar
en voor elke stam betekenen de veren iets anders.
De soort veren die in de tooi gaat,
is afhankelijk van de soort vogels die in dat gebied voorkomen
Tegenwoordig is bij de meeste Indianen
de verentooi van de Sioux in de mode.


In verhalen en film, zijn het vaak de
indianen die als wreed en slecht worden afgeschilderd
Dat komt omdat zij de opmars van de blanke kolonisten
in Amerika hebben opgehouden.
Bij de strijd om hun land hebben de Indianen
zich met hand en tand verdedigd.
In werkelijkheid zijn het de kolonisten uit europa
en later de Amerikanen die wreed waren,
Zij hebben het land van de Indianen veroverd
en deinsden daarbij nergens voor terug
Ook het fijt dat de Indianen de taal slecht zouden spreken
is grote onzin, zij spreken hun eigen taal net zo goed
of slecht als andere volkeren hun eigen taal spreken


Het beeld van de Indianen te paard gaat alleen op
voor de Indianen op de prairie.
De prairie een grasvlakte die ongeveer in het midden
van de Verenigde Staten van Noord-Amerika ligt
In dit gebied trekken de indianen eigenlijk alleen
in de periode tussen 1650 en 1880 rond op paarden.
In de periode daarvoor hadden zij nog geen paarden,
en in de periode daarna zijn er geen bisons meer om op te jagen
en worden zij door de Amerikaanse overheid verplicht
om in reservaten te leven.
Er zijn in deze periode ook Indianen
die niet rondtrekken op paarden
Zij verblijven in dorpen langs de rivier en trekken slechts
voor een paar weken per jaar met
tenten en paarden de prairie op, op zoek naar bizons


Voor de Indianen is de verovering van Amerika door de Europeanen
een ramp. Zij sterven vanaf dat moment massaal aan voor hen
onbekende ziekte's, komen om in de slavernij en worden verdreven
van hun land. Veel Indianen-volkeren sterven zo uit.
In ArgentiniŽ, Chilli, Texas, CaliforniŽ en het Oosten van
Noord-Amerika zijn bijna alle Indiaanse volkeren verdwenen
Vreemd is dat ondanks alles er ook veel Indiaanse volken zijn
blijven bestaan.

Het Incarijk in Peru wordt verwoest door Pizarro in het begin
van de zestiende eeuw, maar de taal van de Inca's wordt nog altijd
door zo'n zes miljoen mensen gesproken. In aantal zijn er nu
ongeveer net zoveel Inca's als op het moment dat de Spanjaarden
voet aan wal zetten in Peru.

De Sioux van de Prairie verliezen uiteindelijk hun oorlog tegen
de Verenigde Staten van Noord-Amerika, maar er zijn nu nog altijd
zo'n vijftigduizend Sioux. De meeste spreken naast Engels ook hun
eigen taal en velen combineren het christendom met hun eigen
religie. Ook van de Sioux zijn er nu ongeveer evenveel als tijdens
de hoogtijdagen van hun samenleving in de periode van 1830-1870.

Het verschil met de volkeren van toen is dat de oorspronkelijke
bewoners (de Indianen) weinig meer te zeggen hebben.
De politieke macht ligt niet bij de Indianen maar is in handen
van de afstammelingen van de migranten uit Europa.


Onze zienswijze over de Indianen heeft zijn oorsprong in
de eerste contacten tussen de Europeanen en de Indianen
De Europeanen zijn dan onder de indruk van de cultuur
en de Indiaanse gebruiken, en zien de Indianen als voorbeeld
De ideen die wij nu hebben over Indianen
zijn een combinatie van deze filosofiŽn en de verhalen
van de kolonisten over de wreedheid van de Indianen.
Alle twee de zienswijze kom je steeds weer tegen. 
Home         Home         Geronimo